Realizacje

Portfolio inwestycji

Zrealizowane z sukcesem i należytą starannością zlecone inwestycje.

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów

Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Popielów, w skład, którego wchodziły poniższe zadania: 1) Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie; 2) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuźnica Katowska; 3) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Siołkowice.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłociu

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu

Budynki użyteczności publicznej w Wołczynie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Wołczynie obejmującej swoim zakresem w ramach jednej umowy: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Wołczynie; Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1w Wołczynie

Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 43 ul. Drozdów 6, Ruda Śląska

Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie

Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie Kubatura modernizowanego / przebudowanego obiektu wynosi – 8600 m3 Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1400 m2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach, 97-545 Gomunice, ul. Łuckiego 16

Świetlica Wiejska w Kurznie

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów - świetlica wiejska w miejscowości Kurznie, ul. Szkolna 33

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu

Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu.

Urząd Gminy w Wilkowie

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Radzionkowie

Termomodernizacja budynku jednostki ratowniczo gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanego przy ul. Danieleckiej 2 w Radzionkowie

Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu

Szkoła Podstawowa nr. 13 w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej