Prawne

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2023

§ 1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej portfolio firmy budowlanej NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna z siedzibą pod adresem 46-331 Kolonia Biskupska, ul. Oleska 20A, NIP 5761581562, zwaną dalej "Firmą".

§ 2. Administrator danych

2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej jest NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna.

2.2. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować pod adres e-mail: kontakt@normhaus.pl.

§ 3. Rodzaje danych osobowych i sposób ich przetwarzania

3.1. Dane osobowe zbierane automatycznie:

 • Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, nasze systemy mogą automatycznie zbierać pewne informacje, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, czas dostępu i adres URL, z którego użytkownik dotarł na naszą stronę.
 • Nasza strona internetowa może używać plików cookies i innych podobnych technologii w celu monitorowania aktywności użytkowników i poprawy jakości świadczonych usług.

3.2. Dane osobowe przekazywane dobrowolnie:

 • Jeśli użytkownik korzysta z formularza kontaktowego lub subskrypcji dostępnych na naszej stronie internetowej, może być proszony o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych informacji niezbędnych do obsługi zapytania lub subskrypcji.
§ 4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i dostarczenia Ci informacji o usługach i produktach oferowanych przez Firmę.
 • Obsługi subskrypcji i dostarczenia Ci informacji marketingowych dotyczących naszych usług i produktów.

4.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, jeśli takowa została udzielona w przypadku subskrypcji.
 • Konieczność przetwarzania danych w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (w przypadku formularza kontaktowego).
§ 5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, w tym dostawcom usług technicznych, hostingowych, marketingowych oraz dostawcom narzędzi analitycznych. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Ochrona danych osobowych

6.1. Nasza firma podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i ochronę przed dostępem nieupoważnionych osób oraz przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą, utratą lub uszkodzeniem.

§ 7. Okres przechowywania danych osobowych

7.1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, chyba że obowiązują przepisy prawa nakazujące dłuższy okres przechowywania.

§ 8. Twoje prawa w zakresie danych osobowych

8.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania błędów w swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
§ 9. Kontakt

9.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę lub chcesz skorzystać z jakichkolwiek praw wymienionych w punkcie 8, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych podanych poniżej:

NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna
46-331 Kolonia Biskupska, ul. Oleska 20A
NIP 5761581562
E-mail: kontakt@normhaus.pl
Telefon: +48 537 199 995

9.2. Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w celu dostosowania się do zmian w przepisach prawa lub w naszej działalności. Prosimy regularnie sprawdzać tę stronę w celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki Prywatności.