REALIZACJE

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zabłociu

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termo modernizowanego obiektu wynosi — 5335 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 970 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

 • docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej — 1371 m2
 • docieplenie stropu granulatem z wełny mineralnej o gr. 20 cm — 100 m2
 • docieplenie stropu wełną mineralną gr. 18 cm wraz z wykonaniem drewnianej konstrukcji i ułożeniem podłogi z płyt OSB — 500 m2
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk — 309 m2
 • montaż systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk — 200 mb rynien i 50 mb rur spustowych
 • demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV — 4 m2
 • budowa nowej kotłowni gazowej o mocy 70 kW wraz z kompletem automatyki, osprzętem oraz układem spalinowym —1 kpl, zasobnik 500 1
 • wykonanie instalacji kaskady pomp ciepła powietrze-woda o łączej mocy 45 kW wraz z kompletem automatyki i osprzętem — I kpl
 • wykonanie przyłącza z rur preizolowanych pomiędzy 2 pompami ciepła a wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania — 74 mb
 • wykonanie fundamentów oraz ogrodzenia dla pomp ciepła — 20 mb
 • demontaż starej i monaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania z rur zaciskowych ze stali ocynkowanej - 571 mb rur i 44 grzejników
 • wykonanie wewnętrznego przyłącza gazu dla zasilania kotłowni wraz z kompletnym systemem detekcji gazu —1 kpl
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kotłowni —1 tablica rozdzielcza
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem przewodów elektrycznych - 300 mb i nowych opraw oświetleniowych led w ilości 8 szt
 • przebudowa elektrycznego układu pomiarowego WLZ i przyłącza energetycznego ZK wraz z tablicą główną budynku RG — 3 tablice rozdzielcze
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej — 500 mb drutu, 200 mb bednarki
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • prace demontażowe i rozbiórkowe
 • roboty malarskie i wykończeniowe