Oferta

Zamówienia publiczne

Świadczymy usługi związane z wykonawstwem inwestycji z zakresu zamówień publicznych.

Zamówienia Publiczne

Wiodącą dziedziną usług świadczonych przez spółkę NORM-HAUS jest realizacja inwestycji w sektorze Zamówień Publicznych. W oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych przez okres 15 lat wykonaliśmy ponad 60 realizacji o różnym charakterze i złożoności robót.

Wykonujemy roboty budowlane w następującym zakresie:

  • Budowy na podstawie powierzonej dokumentacji projektowej
  • Budowy w formule zaprojektuj i wykonaj
  • Przebudowy
  • Rozbudowy
  • Modernizacje
  • Termomodernizacje
  • Rewitalizacje
  • Renowacje obiektów zabytkowych