REALIZACJE

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Termomodernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdującego się przy ul. Raciborskiej 1

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi — 23276,70 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 6232,00 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

 • ocieplenie ścian powyżej cokołu styropianem grafitowym — 2200 m2
 • ocieplenie ścian cokołu styropianem XPS — 255,00 m2
 • wykonanie okładziny cokołu z płytek ręcznie formowanych — 255 m2
 • docieplenie stropodachu styropianem grafitowym gr. 17 cm — 1000 m2
 • dwukrotne krycie stropodachu papą termozgrzewalną — 1000 m2
 • jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną — 1125 m2
 • wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej — 256,30 mb. rynien, 155,00 mb. rur spustowych,
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej — 356,63 m2
 • demontaż starej imontaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej — 48 m2
 • demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV — 215,28 m2
 • montaż podokienników wewnętrznych PCV — 111,40 mb
 • montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej — 59,48 m2
 • roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe — 1825 m2
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania na rury ze stali węglowej ocynkowanej — 588 mb., rur z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych — 854 mb, oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych — 83 kpl. Podłączenie istniejących grzejników 22 szt.
 • demontaż kotłowni olejowej — 1 kpl.
 • montaż kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 405 kW ( 361 kW dla c.o., 44 kW dla c.w.u. ) wraz z osprzętem regulującym oraz infrastrukturą towarzyszącą — 1 kpl.
 • wykonanie instalacji AKPiA węzła cieplnego — 1 kpl.
 • montaż kompletnej instalacji PV o łącznej mocy 6 kWp
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej — 1 kpl. 830 mb. drutu
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • roboty wykończeniowe i malarskie
 • prace demontażowe i rozbiórkowe