REALIZACJE

Miejskie Przedszkole nr 4 w Będzinie

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Rutkowskiego 3a w Będzinie.

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi — 2608 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 870 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

 • docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm i 22 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej — 682 m2
 • docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 14 cm wraz z izolacją przeciwwilgociową - 100 m2
 • docieplenie stropodachu styropianem gr. 18 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy - 302 m2
 • montaż hybrydowych nasad kominowych — 60 szt
 • podmurowanie ogniomurów wraz z dociepleniem z wełny mineralnej — 40 m2
 • wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych — 97 m2
 • montaż zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami — 6 szt
 • dostawa i montaż modułowej mobilnej ściany działowej gr. 7 cm o odporności ogniowej NRO - 15 m2
 • montaż zewnętrznych rolet okiennych — 2 szt
 • naprawę konstrukcji budynku z zastosowaniem technologii Brutt Saver — 1 kpl
 • wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk — 150 mb rynien, 110 mb rur spustowych
 • remont istniejącego parkietu wraz z lakierowaniem — 230 m2
 • montaż posadzek z wykładzin PCV —100 m2
 • roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe — 2200 m2
 • licowanie ścian płytkami ceramicznymi — 220 m2
 • ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach — 70 m2
 • montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, skrzydła drzwiowej w okleinie CPL 0,7 mm — 70 m2
 • demontaż starej i montaż nowej stalowej stolarki drzwiowej — 4 m2
 • wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i rozprowadzeniem przewodów elektrycznych - 3000 mb, montażem tablic rozdzielczych — 5 szt, gniazd podtynkowych 230V — 114 szt,, gniazd natynkowych 400V — 11 szt, łączników podtynkowych — 86 szt, montażem opraw oświetleniowych LED — 186 szt,
 • wykonanie kompletnej sieci strukturalnej — 11 szt gniazd RJ45, szafa wolnostojąca Rack wraz z kompletem osprzętu - 1 kpl
 • wykonanie kompletnego systemu domofonów — 9 szt domofonów, 1 szt centrali
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej — 240 mb drutu, 150 mb bednarki
 • dostawa i montaż podkonstrukcj i stalowej pod panele fotowoltaiczne — 900 kg
 • wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 5,1 kWp składającej się z 16 szt ogniw wraz z instalacją odgromową. Powierzchnia łączna paneli wynosi 24 m2
 • demontaż starej i monaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej w ilości 650 mb rur i 52 grzejników wraz z modernizacją węzła ciepinego
 • wykonanie obudów drewnianych dla zabudowy grzejników — 80 m2
 • wykonanie nowej całej instalacji wod-kan oraz instalacji p.poż w budynku — 600 mb rur
 • montaż ceramiki sanitarnej oraz osprzętu: umywalek ceramicznych — 17 szt, baterii umywalkowych— 17 szt, ustępów typu kompakt — 10 szt
 • montaż kabin toaletowych w sanitariatach w systemie lekkich ścianek z płyt HPL — 12 kpl
 • montaż wentylatorów dachowych w technologii przeciwwybuchowej EX — 5 kpi
 • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej na słupach betonowych z wypełnieniem z kraty pomostowej — 2300 kg, 30 m2
 • wykonanie schodów zewnętrznych z okładziną granitową gr. 3 cm — 20 m2
 • wykonanie barierek stalowych malowanych — 50 mb
 • wykonanie tarasu zewnętrznego z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm — 67 m2
 • wykonanie nowych schodów terenowych z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm — 20,5 m2
 • wykonanie placu parkingowego wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm - 130 m2
 • wykonanie chodników wraz z podbudową oraz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 6 cm - 100 m2
 • wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej dwuwarstwowej SBR i EPDM wraz z wykonaniem podbudowy pod plac zabaw - 126 m2
 • dostarczenia i montaż nowego placu zabaw, elementy drewniane - 11 kpl
 • remont istniejącej sceny zewnętrznej z okładziną z płyt betonowych — 30 m2
 • remont istniejącego ogrodzenia betonowego z wypełnieniem z słupków i siatki stalowej — 300 m2
 • montaż ogrodzenia panelowego stalowego wraz z bramą stalową — 80 m2
 • montaż budek lęgowych dla ptaków wraz z nadzorem ornitologicznym —1 kpl
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • prace demontażowe i rozbiórkowe
 • demontaż starego i montaż nowego dźwigu towarowego gastronomicznego Q-100 kg, 3 przystanki —1 kpl
 • remont szybu windowego — 1 kpl