REALIZACJE

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego / przebudowanego obiektu wynosi — 8975,24 m3

Powierzchnia użytkowa budynków wynosi — 2520,80 m2

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

 • renowacja elewacji z cegły — wypiaskowanie oraz zabezpieczenie powierzchni — 290,47 m2
 • spoinowanie elewacji ceglanej — 290,47 m2
 • wykonanie warstwy antygraffiti — 124 m2
 • oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji z tynku cementowo-wapiennego — 818,42 m2
 • docieplenie poddasza szkoły wełną mineralną gr. 21cm, wykonanie podłogi z płyt OSB — 370,89 m2
 • ocieplenie stropodachów przy użyciu granulatu z wełny mineralnej gr. 23 cm — 636,94 m2
 • wymiana stolarki okiennej — 56 szt.
 • wymiana stolarki drzwiowej — 4 szt.
 • montaż drzwi dymoszczelnych E160 — 4 szt.
 • wymiana systemu odwodnienia dachu — 165 mb. rynien, 120 mb. rur spustowych
 • montaż konstrukcji do zielonej ściany — 4,5 m2
 • montaż konstrukcji nośnej dla central wentylacyjnych — 37,20 mb.
 • wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych płytami G-K — 403,60 m2
 • sufity podwieszane z płyt G-K jednokrotne krycie ruszt krzyżowy — 485,50 m2
 • malowanie ścian i sufitów — 5373,92 m2
 • wykonanie osuszania ścian piwnic metodą iniekcji — 8 mb.
 • gładzie gipsowe na ścianach i sufitach — 1430,94 m2
 • malowanie klatki schodowej — 406,28 m2
 • montaż krat okiennych stalowych ocynkowanych — 13,88 m2
 • wymiana opraw oświetleniowych na LED — 398 szt.
 • wymiana włączników i gniazd — 135 szt.
 • montaż czujników obecności — 30 szt.
 • wymiana przewodów elektrycznych — 4760 mb.
 • kompletny montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW wraz z falownikiem, optymalizatorami i magazynem energii 1 kpl.
 • montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z wyposażeniem — 5 kpl.
 • wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania klatki schodowej — 1 kpl.
 • wykonanie instalacji ppoż. — montaż klap dymowych — 3 szt. wykonanie ścianek przeciwpożarowych systemowych z drzwiami dwuskrzydłowymi — 4 kpl; przewody kablowe niepalne — 240 mb.
 • wyniesienie układu licznikowego wraz z WGP na zewnątrz budynku — I kpl.
 • przebudowa instalacji hydrantowej, montaż szafek hydrantowych — 5 szt.
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, rurociągi stalowe w systemie zaciskowym — 1240 mb., wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi — 103 szt.
 • wymiana bojlera oraz osprzętu dla c.w.u. — 1 kpl.
 • modernizacja instalacji c.w.u. — 1 kpl.
 • montaż płytowego wymiennika ciepła, wykonanie węzła cieplnego — 1 kpl.
 • wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla 8 szt. central wentylacyjnych — 1 kpl.
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej: 8 szt. central wentylacyjnych; 105 szt. anemostatów; 580,90 mb. przewodów wentylacyjnych, montaż automatyki, osprzętu regulacyjnego i systemu BMS.
 • wymiana instalacji odgromowej — 698 mb. drutu; 75 mb. bednarki; 14 szt. masztów odgromowych; 6 szt. sond pionowych
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • prace demontażowe i rozbiórkowe
 • roboty konstrukcyjne i murarskie