Oferta

Kosztorysy inwestorskie

Tworzymy kosztorysy inwestycji oraz przygotowujemy przedmiary planowanych robót.

Kosztorysy Inwestorskie

Sporządzamy kosztorysy inwestorskie na podstawie powierzonej dokumentacji projektowej dla Inwestorów działających w oparciu o PZP jak i poza nim, planujących nową inwestycję, rozbudowę lub remont. Kosztorysy opracowujemy najczęściej w formie kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej.

Przedmiary i obmiary robót

Opracowujemy przedmiary robót dla Inwestorów którzy chcą przygotować szczegółowy zakres robót które przewidują do wykonania lub określić rozmiar już wykonanych prac.

Kosztorysy ofertowe

Przygotowujemy dla wykonawców planujących wystartować w przetargu albo złożyć ofertę na budowę lub remont, opracowany najczęściej w formie kalkulacji uproszczonej

Kosztorys zamienny i dodatkowy

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji nastąpiły zmiany ustalonego umownie zakresu robót lub założonych standardów, opracowujemy najczęściej w formie kalkulacji szczegółowej

Kosztorys powykonawczy

Przy rozliczaniu kosztorysowym robót, opracowujemy na koniec inwestycji dla zrealizowanego już zakresu, najczęściej w formie kalkulacji szczegółowej

Wszystkie kosztorysy wykonujemy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie NORMA Standard, Pro i Expert