Prawne

Regulamin newslettera

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2023.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnego newslettera firmy NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna, zwanego dalej "Newsletter".

1.2. Administrator danych osobowych zbieranych w związku z subskrypcją Newslettera jest firma NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna, z siedzibą pod adresem: 46-331 Kolonia Biskupska, ul. Oleska 20A, NIP: 5761581562. Kontakt z firmą możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@normhaus.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 537 199 995.

1.3. Lista subskrypcyjna Newslettera jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną MailerLite.com, z danymi:Nazwa firmy: Vercom S.A.Adres: Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska, osoba wyznaczona do kontaktów: Inspektor ochrony danych, Marika Rybarczyk, adres e-mail: iod@vercom.plOpis przetwarzania: obsługa polskich klientów, zarządzanie i ulepszanie usług MailerLite w roli akcjonariusza

§ 2. Cel i zakres przetwarzania danych

2.1. Dane osobowe subskrybentów Newslettera są przetwarzane w celu dostarczania informacji na temat aktualności i wydarzeń związanych z firmą NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna.

2.2. Dane przetwarzane w związku z subskrypcją Newslettera obejmują: adres e-mail oraz ewentualne dodatkowe informacje udostępnione przez subskrybenta w procesie subskrypcji.

2.3. Dane subskrybentów nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania Newslettera.

§ 3. Subskrypcja i rezygnacja

3.1. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dobrowolna.

3.2. Subskrybent ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera. W tym celu można skorzystać z opcji "Wypisz się" dostępnej w każdej otrzymanej wiadomości lub skontaktować się z firmą NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna pod adresem e-mail: kontakt@normhaus.pl.

§ 4. Ochrona danych osobowych

4.1. Dane osobowe subskrybentów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

4.2. Subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać kontaktując się z firmą NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna.

§ 5. Polityka prywatności

5.1. Polityka prywatności Newslettera jest określona w odrębnym dokumencie, który dostępny jest na stronie internetowej firmy NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin Newslettera może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na stronie internetowej firmy NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.3. Ewentualne spory wynikłe z korzystania z Newslettera będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 05.11.2023.