Prawne

Regulamin

Regulamin użytkowania strony internetowej firmy budowlanej NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2023.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej firmy budowlanej NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna, zwaną dalej "Strona".

1.2. Strona jest własnością NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna, z siedzibą pod adresem: 46-331 Kolonia Biskupska, ul. Oleska 20A, NIP: 5761581562. Kontakt z firmą możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@normhaus.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 537 199 995.

1.3. Korzystanie z Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Zakres usług

2.1. Strona ma na celu dostarczenie informacji na temat usług i projektów realizowanych przez firmę NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna.

2.2. Treści prezentowane na Stronie są własnością firmy i podlegają ochronie praw autorskich.

§ 3. Korzystanie ze Strony

3.1. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

3.2. Zakazane jest:a) kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie treści Strony w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody firmy NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna;b) naruszanie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanego z treściami Strony;c) publikowanie treści obraźliwych, niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje na Stronie.

3.3. Firma NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony oraz do wyłączania jej czasowo w celu konserwacji i aktualizacji.

§ 4. Polityka prywatności

4.1. Polityka prywatności Strony jest określona w odrębnym dokumencie, który dostępny jest na Stronie.

§ 5. Odpowiedzialność

5.1. Firma NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna dołoży wszelkich starań, aby treści prezentowane na Stronie były zgodne z rzeczywistością. Jednakże nie ponosi ona odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treściach.

5.1. Firma NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze Strony lub niemożności korzystania z niej.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. Regulamin Strony może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na Stronie.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.3. Ewentualne spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 05.11.2023.