Aktualności

Nasza dynamiczna działalność

Aktualności na temat działalności firmy, realizowanych inwestycji i postępu prac.

Hala Sportowa Olesno

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Budowa Hali Sportowej w miejscowości Olesno. Zdjęcia z różnych etapów realizacji robót.

Modernizacja Centrum Kultury w Popielowie

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Modernizacja Centrum Kultury w Popielowie. Zdjęcia z różnych etapów realizacji robót.

Popielów - Świetlica Kuźnica Katowska

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźnica Katowska. Zdjęcia z aktualnych postępów prac

Popielów - Świetlica Nowe Siołkowice

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Siołkowice Zdjęcia z aktualnych postępów prac

Hala Sportowa Olesno

Rozpoczęcie inwestycji w systemie zaprojektuj-wykonaj. Budowa Hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Olesno. Poglądowe wizualizacje dla efektu końcowego robót.

Modernizacja obiektów Centrum Kultury w Popielowie

Rozpoczęcie inwestycji w systemie zaprojektuj-wykonaj. Modernizacja Centrum Kultury w Popielowe oraz budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Kuźnica Katowska i Nowe Siołkowice. Poglądowe wizualizacje dla efektu końcowego robót.

Termomodernizacja WOK w Wołczynie

W dniu 24.09.2021 r. zakończyliśmy realizację zadania pn: Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie.

Modernizacja przedszkola w Idzikowicach

W dniu 10.09.2021 r. zakończyliśmy realizację zadania pn: Modernizacja przedszkola w Idzikowicach.

Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Kluczborku

Rozpoczęta realizacja: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku”

Modernizacja Przedszkola w Idzikowicach

Rozpoczęliśmy realizację nowego zlecenia: „Modernizacja Przedszkola w Idzikowicach”.

Termomodernizacja SP w Niemojewie

Rozpoczęta realizacja w systemie Zaprojektuj-Wykonaj. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.