Aktualności

Nasza dynamiczna działalność

Aktualności na temat działalności firmy, realizowanych inwestycji i postępu prac.

Popielów - Świetlica Kuźnica Katowska

Zakończona Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźnica Katowska.

Popielów - Świetlica Nowe Siołkowice

Zakończona Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Siołkowice

Modernizacja Centrum Kultury w Popielowie

Zakończona inwestycja - Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie - zaprojektuj - wykonaj

Wymiana źródła ciepła SCKTiR w Popielowie

Zakończona inwestycja - Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie

Wymiana źródła ciepła SCKTiR w Popielowie

Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie - inwestycja w trakcie realizacji

Hala Sportowa Olesno

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Budowa Hali Sportowej w miejscowości Olesno. Zdjęcia z różnych etapów realizacji robót.

Modernizacja Centrum Kultury w Popielowie

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Modernizacja Centrum Kultury w Popielowie. Zdjęcia z różnych etapów realizacji robót.

Popielów - Świetlica Kuźnica Katowska

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuźnica Katowska. Zdjęcia z aktualnych postępów prac

Popielów - Świetlica Nowe Siołkowice

Inwestycja w systemie zaprojektuj - wykonaj w trakcie realizacji. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Siołkowice Zdjęcia z aktualnych postępów prac

Hala Sportowa Olesno

Rozpoczęcie inwestycji w systemie zaprojektuj-wykonaj. Budowa Hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Olesno. Poglądowe wizualizacje dla efektu końcowego robót.

Modernizacja obiektów Centrum Kultury w Popielowie

Rozpoczęcie inwestycji w systemie zaprojektuj-wykonaj. Modernizacja Centrum Kultury w Popielowe oraz budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Kuźnica Katowska i Nowe Siołkowice. Poglądowe wizualizacje dla efektu końcowego robót.

Termomodernizacja WOK w Wołczynie

W dniu 24.09.2021 r. zakończyliśmy realizację zadania pn: Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie.