Aktualności

Modernizacja Centrum Kultury w Popielowie

Zakończona inwestycja - Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie - zaprojektuj - wykonaj

2023-12-12

Zakończyliśmy realizację inwestycji w systemie zaprojektuj-wykonaj pn: Przebudowa budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie;

Kubatura przebudowanego obiektu wynosi – 8600 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1400 m2

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

− wielobranżową dokumentację projektową budowlaną i techniczną – 3 kpl.

− dobudowa klatki schodowej wraz z szybem windowym – 384 m3

− ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej – 144 m2

− dostawa, montaż i uruchomienie windy osobowej o 2 przystankach i udźwigu 1100 kg – 1 kpl.

− wykonanie gładzi gipsowych – 2057 m2

− malowanie ścian i sufitów – 2057 m2

− montaż stolarki okiennej – 10 m2

− montaż stolarki drzwiowej – 30 m2

− montaż okien dachowych – 8 szt.

− demontaż i ponowny montaż pokrycia dachu z dachówki ceramicznej – 400 m2

− ocieplenie stropu wełną mineralną – 460 m2

− montaż stolarki drzwiowej o odporności ogniowej – 10 m2

− wykonanie zabudowy ścian i sufitów z płyt g-k – 200 m2

− montaż sufitu podwieszanego z wypełnieniem z płyt kasetonowych – 170 m2

− renowacja parkietu drewnianego – 200 m2

− montaż płytek gresowych i ceramicznych – 600 m2

− montaż zabudowy łazienkowej modułowej LTT – 16 m2

− ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową z kruszywa – 110 m2

− demontaż starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej - 3000 mb. przewodów, 80 szt. gniazd, 40 szt. przycisków, 231 szt. opraw oświetleniowych, 5 szt. tablic rozdzielczych.

− demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania – 800 mb. rurociągów, 40 szt. grzejników

− demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wodnej – 200 mb. rurociągów, 30 szt. punktów odbioru

− demontaż starej i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej – 70 mb. rurociągów, 22 szt. punktów odbioru

− wykonanie instalacji hydrantowej – 58 mb. rurociągów, 3 szt. hydrantów naściennych

− montaż instalacji ochrony pożarowej, sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania – 1 kpl.

− roboty ziemne i zagospodarowania terenu

− prace demontażowe i rozbiórkowe

− roboty konstrukcyjne i murarskie

Rozpoczęcie inwestycji 10.10.2022 r.

Zakończenie robót 12.12.2023 r.

Galeria

No items found.