REALIZACJE

Zespołu Szkól nr 2 w Kluczborku

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkól nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi — 13000 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 4500 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

 • wymiana pokrycia dachowego, układanie dachówki karpiówki w koronkę — 981 m2
 • wymiana pokrycia dachowego lukarn na blachę trapezową powlekaną — 60 m2
 • izolacja cieplna z wełny mineralnej gr. 18 cm na poddaszu — 786 m2
 • izolacja cieplna ścian fundamentowych poniżej gruntu XPS— 78 m2
 • wykonania izolacji poziomej ścian fundamentów metodą podcięcia PRINZ — 47 mb.
 • ocieplenie Ścian styropianem grafitowym gr. 1 8 cm wraz z »konaniem wyprawy tynkarskiej — 572 m2
 • wykonanie odwodnienia dachu z blachy cynkowo-tytanowej — 212,30 mb. rynien, 50 mb. rur spustowych,
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej — 171,57 m2
 • montaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej — 28 szt.
 • wykonanie zielonej ściany — 1 kpl.
 • roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe — 1374,29 m2
 • montaż węzła cieplnego wraz z osprzętem regulującym — 1 kpl.
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania — I kpl.
 • montaż instalacji zasilającej dla nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych — I kpl.
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali sportowej — 300 m2 kanałów, 20 szt. kratek wentylacyjnych
 • montaż central wentylacyjnych z rekuperacją o wydajności 3600 m3/h oraz 1300 m3/h wraz z automatyką  2 kpi.
 • montaż kompletnej instalacji PV o łącznej mocy 10 kWp
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej — 1 kpl., 400 mb. drutu, 100 mb. bednarki
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • roboty wykończeniowe i malarskie
 • prace demontażowe i rozbiórkowe