REALIZACJE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrzanowicach

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach, 97-545 Gomunice, ul. Łuckiego 16

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi — 4183,20 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 946 m2
Podczas realizacji zadania wykonano:

 • ocieplenie elewacji budynku styropianem gr. 13cm wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej — 949,40 m2
 • wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej na kominach — 37,64 m2
 • ocieplenie fundamentów styrodurem XPS gr. 15cm — 152,52 m2
 • wykonanie odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej — 152,45 mb. rynien, 129,30 mb. rur spustowych
 • wymiana stolarki okiennej na PCV — 14,15 m2
 • montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej — 17,46 m2
 • wymiana stolarki drzwiowej aluminiowej — 6,15 m2
 • montaż naświetli okien piwnicznych — 8 szt.
 • ocieplenie poddasza wełną mineralną — 380,83 m2
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oprawy LED — 134 szt. opraw
 • przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby nowej lokalizacji opraw oświetleniowych — 1 kpl.
 • instalacja gruntowej pompy ciepła o mocy 60 kW, wraz z wykonaniem odwiertów pod wymiennik gruntowy w ilości - 11 szt., każdy po 100 mb.
 • budowa kotłowni zasilanej technologią gruntowych pomp ciepła o mocy 60 kW na potrzeby c.o. oraz c.w.u. — 1 kpl.
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej kotłowni wraz z AKPiA — I kpl.
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur ze stali ocynowanej zaciskowej w ilości — 600 mb. rurociągów, 52 szt. grzejników
 • demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wodnej — 1 kpl.
 • montaż zadaszenia z PCV nad wejściem - 1 kpl.
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • roboty wykończeniowe i malarskie
 • prace demontażowe i rozbiórkowe