REALIZACJE

Wojskowy Zakład Łączności Nr 2 - budynek 20

Przebudowa, termomodernizacja i remont budynku Nr 20

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termo modernizowanego budynku wynosiła: 10 150 m3.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła: 1280 m2.


Podczas realizacji zadania wykonano:

 • docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą styropianem wraz z wyprawą elewacyjną -927,60 m2,
 • docieplenie ścian cokołu styropianem ekstrudowanym wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -160 m2,
 • pokrycie dachu systemem płyt hybrydowych z rdzeniem styropianowym o gr 15 cm -1154 m',
 • docieplenie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PUR o gr 12 cm - 400 m2,
 • demontaż starej i montaż nowej kompletnej instalacji odgromowej budynku - 430 mb,
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej - 170 m”,
 • montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - 90 mb,
 • montaż systemu odwodnienia dachu z blachy ocynkowanej (rynny) - rury spustowe - 72 mb,
 • podłączenie odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji deszczowej - 8 kpl,
 • demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 256 m,
 • montaż stolarki drzwiowej stalowej ocieplonej - 2 m2,
 • montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej - 30 m2, 200 mb,
 • montaż bramy stalowej ocieplonej dwuskrzydłowej - 12 m2,
 • demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania - 1 kpl,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych wraz z montażem grzejników i regulatorów termostatycznych - 700 mb rur, - 29 szt. grzejników, - demontaż starej instalacji elektrycznej - 1 kpl,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem sieci do budynku i rozprowadzeniem przewodów elektrycznych - 3000 mb, montażem tablic rozdzielczych - 4 szt. gniazd natynkowych 230V - 23 szt., gniazd natynkowych 400V - 24 szt.., montażem opraw oświetleniowych - 81 szt., sumaryczna moc odbiorników - 150 kW, - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wykonaj kompletnej instalacji sprężonego powietrza z rur z tworzywa sztucznego PEX - 160 mb rury - 13 szt. punkty odbioru redukcyjno - filtrujące,
 • wykonanie kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku wraz z armaturą sanitarną- 1 kpl,
 • montaż ceramiki sanitarnej - 9 szt. umywalki - 3 szt. ustępy kompakt - 3 szt. pisuary, - 3 kpl., natryski czasowe,
 • montaż ścianek łazienkowych z płyt HPL - 30 m2,
 • roboty murowe i konstrukcyjne,
 • prace rozbiórkowe i demontażowe,
 • roboty ogólnobudowlane i ziemne,
 • roboty malarskie, wykończeniowe i tynkarskie - 4000 m2,
 • roboty płytkarskie -300 m2,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 10 cm i krawężników drogowych - 100 m2,
 • wykonanie kompletnej instalacji wentylacji grawitacyjnej w postaci nawietrzaków podokiennych NP - 40 szt., obrotowe nasady kominowe turbowent fi 300, 250, 150, -30 szt.