REALIZACJE

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chybiu

Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu.

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termoizolowanego obiektu wynosi — 5841,73 m3
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 1441,84 m2


Podczas realizacji zadania wykonano:

 • hydroizolacje oraz docieplenie ścian fundamentowych pianą poliuretanową w technologii natryskowej gr. 10 cm — 211,02 m2,
 • hydroizolacje oraz docieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS gr. 15 cm — 45 m2,
 • montaż izolacji przeciwwodnej z foli kubełkowej — 293,10 m2,
 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PCV — 173 mb rur fi 160 mm, 7 studzienek PCY fi 425 mm, 3 studzienki ściekowe uliczne, 12 szt czyszczaków wra z podejściami,
 • wykonanie wokół budynku drenażu z rur PCV — 172 mb rur, 22 szt studzienek fi 315 mm, 2 szt studni fi 600mm, 1 szt studni fi 425 mm,
 • montaż kompletnej przepompowni wód drenażowych fi 800 mm wraz z instalacją AKPiA - 1 kpl,
 • wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego cementem do Rm=5 MPA, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm — 930 m2,
 • wykonanie mechanicznego korytowania, profilowania oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstw: 15 cm dolna i8 cm górna— 1356,90 m2,
 • wykonanie nowego otoku instalacji odgromowej - 172 mb bednarki,
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu związane z dociepleniem ścian fundamentowych, wymianą gruntu, montażem drenażu wokół budynku oraz wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej
 • prace demontażowe i rozbiorkowe.
 • docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 17 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej — 855 m2
 • docieplenie ścian cokołu styropianem gr. 17 cm wraz z wykonaniem okładziny z płytek kamiennych — 211 m2
 • docieplenie stropodachu wełną mineralng gr. 25 cm — 824 m2
 • wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk — 180 mb. rynien, 80 mb. rur spustowych
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk — 130 m2
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk - parapety — 100 m2
 • demontaż starej imontaż nowej stolarki okiennej PCV - 1 kpl.
 • demontaż starej imontaż nowej instalacji odgromowej — 1kpl.
 • montaż szklanych zadaszeń nad wejściami do budynku na odciągach ze stali nierdzewnej — 25 m2
 • malowanie antykorozyjne istniejącego dachu budynku - 1226 m2
 • demontaż starej iwykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującej montaż rur ze stali węglowej ocynkowanej- 900 mb. oraz grzejników z montazem zaworów termostatycznych — 82 kpl.
 • budowla kompletnej kotłowni gazowej o mocy 120 kW z osprzętem regulującym oraz instalacją AKPiA — 1 kpl.
 • montaż kompletnego systemu przeciwoblodzeniowego na dachu budynku
 • ułożenie chodników i parkingów z kostki brukowej — 500 m2
 • budowa pochylni dla niepełnosprawnych - 40m2
 • pozostałe roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty ziemne i zagospodarowanie terenu, roboty murarskie i konstrukcyjne, prace demontażowe i rozbiórkowe