REALIZACJE

Szkoła Podstawowa nr. 13 w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 61 w Rudzie Śląskiej

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi 11108 m 3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi - 2286,88 m 2

Zakres inwestycji obejmował:

 • docieplenie ścian styropianem gr. 14 cm i 22 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - 1700 rn 2
 • docieplenie stropodachu styropianem gr. 18 cm wraz z wykonaniem dwóch warstw pokrycia z papy - 1200 rn 2
 • wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych - 312 m 2
 • wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk - 150 mb rynien, 110 mb rur spustowych
 • remont istniejących kominów wraz z podmurowaniem - 70 m 2
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej 450 mb drutu
 • demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV - 30 m 2
 • demontaż starej i montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej - 20 m 2
 • wykonanie i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej 32 rn 2
 • montaż balustrad ze stali nierdzewnej - 20 mb
 • wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 28,8 kWp składającej się z 72 szt. ogniw wraz z instalacją odgromową oraz prowadzeniem serwisu i nadzoru, Powierzchnia łączna paneli wynosi 180 m 2
 • demontaż starej i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej w ilości 1 100 mb rur i 142 szt. grzejników wraz z modernizacją węzła cieplnego
 • wykonanie obudów z otworowanej płyty mdf osłaniającej grzejniki - 250 m 2
 • wykonanie nowej instalacji oświetlenia budynku wraz z montażem przewodów elektrycznych w bruzdach w ilości 4330 mb i nowych opraw oświetleniowych typu led w ilości 365 szt.
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe - 3000 m 2
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • prace demontażowe i rozbiórkowe
 • wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wykonaniem podbudowy - 50 m z
 • wykonanie opaski wokół budynku - 1 50 m 2