REALIZACJE

Sala Gimnastyczna w Łaziskach Górnych

Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Łaziskach Górnych

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura przebudowanego obiektu wynosi - 2118 m3

Powierzchnia użytkowa budynków wynosi - 398,02 m2

Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonano:

 • docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem izolacji - 148,408 rn 2  
 • iniekcję ścian fundamentowych gr. 69 cm - 108,78 mb;
 • roboty rozbiórkowe ścian, stropów posadzek, podłoży - 243,734 rn 3
 • skucie i wykonanie nowych tynków cem.-wap. - 1041,388 rn 2 ,
 • wewnętrzne gładzie gipsowe z malowaniem — 1699,60 nn 2
 • roboty murarskie, ściany, ścianki działowe, zamurowania;
 • okładziny ścian i posadzek z płytek gresowych i ceramicznych - 330,13 m 2
 • warstwy wyrównawcze pod posadzki z izolacjami, na podkładzie z betonu - 256,72 m 2
 • kompletną nawierzchnię sportową poliuretanową - 256,72 m 2  
 • montaż stolarki aluminiowej, stolarki pcv, drzwi wewnętrznych - 96,53 rn 2  
 • dostawę i montaż kabin sanitarnych WC i prysznicowych - 8 kpl.;
 • docieplenie poddasza szkoły wełną mineralną gr. 15+10 cm - 426,070 nn 2
 • docieplenie elewacji styropianem, tynk silikonowy - 836,03 rn 2
 • pokrycie dachu papą termozgrzewalną z wymianą obróbek i orynnowania dachu - 241,74 rn 2 ,
 • kanalizację deszczową - z rur PVC 90 mb oraz zabudowano 4 studnie;
 • wewnętrzną kanalizację sanitarną z przyłączem zewnętrznym do istniejącej studni;
 • przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. z włączeniem do istniejącego wymiennika ciepła montaż 18 kpl. grzejników, ogrzewanie podłogowe 60,40 m2;
 • montaż 2 kpl. kompaktowych rekuperatorów, central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła;
 • wymianę okablowania instalacji elektrycznej z osprzętem - 1700 mb.;
 • wymianę wewnętrznego przyłącza instalacji elektrycznej od rozdzielni głównej do łącznika sali gimnastycznej - 42 mb;
 • wymianę instalacji odgromowej - 440 mb;
 • wymianę opraw oświetleniowych na LED - 65 szt.;
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu kostka brukowa - 63,93m2.