REALIZACJE

MPK w Częstochowie

Termomodernizacja budynku administracyjnego MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zlokalizowanego przy Al. Niepodległości 30

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi — 11 926,25 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 2 067,01 m2

Podczas realizacji zadania wykonano:

 • docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej — 1820 m2  
 • docieplenie stropu styropianem gr. 20 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej — 250 m2
 • docieplenie stropodachu styropianem gr. 21 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy — 360 m2
 • docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 5 cm wraz z wykonaniem 2 warstw pokrycia z papy — 746 m2  
 • wykonanie nowego systemu odwodnienia dachu z blachy tytan-cynk —234 mb. rynien, 80 mb, rur  spustowych
 • wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk — 250 m2
 • wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych — parapety zewnętrzne — 124 m2 demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV — 9,84 m2
 • demontaż starych i montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED — 355 szt.
 • demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej — 1 kpl.
 • demontaż starej i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania obejmującej montaż rur ze stali węglowej ocynkowanej — 1958 mb. oraz grzejników z montażem zaworów termostatycznych — 138 kpl.
 • przebudowa węzła cieplnego wraz z osprzętem regulującym instalacji centralnego ogrzewania — 1 kpl.
 • roboty wykończeniowe i malarskie
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • prace demontażowe i rozbiórkowe