REALIZACJE

Miejskie Przedszkole nr 43 w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 43 ul. Drozdów 6, Ruda Śląska

Galeria

Szczegóły inwestycji

Kubatura termomodernizowanego obiektu wynosi — 6350 m3

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi — 1300 m2

Zakres zadania:

 • wykonanie hydroizolacji ścian piwnic — 120 m2
 • docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych styrodurem XPS gr. 12 cm — 120 m2
 • docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 13 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej — 1050 m2
 • docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr 24 cm — 1300 m2
 • malowanie referencyjne istniejących obróbek blacharskich — 950 m2
 • wykonanie obróbek blacharskich z blach powlekanych --100 m2
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej — 400 mb drutu, 200 mb bednarki
 • demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej PCV — 10 m2
 • wykonanie i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego na odciągach ze stali nierdzewnej — 30 m2
 • remont rampy wyładowczej wraz z wykonaniem posadzki z żywicy epoksydowej — 1 kpl
 • montaż balustrad ze stali malowanej proszkowo — 12 mb
 • wykonanie konstrukcji platformy kratowej wraz z pomostem — 10 m2
 • wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 35,6 kWp składającej się z 89 szt ogniw wraz z instalacją odgromową oraz prowadzeniem serwisu i nadzoru. Powierzchnia łączna paneli wynosci 228,17 m2
 • demontaż starej i monaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania ze stali zaciskowej w ilości 900 mb rur i 58 grzejników wraz z modernizacją wezła ciepinego
 • wykonanie obudów drewnianych dla zabudowy grzejników --105 m2
 • wykonanie nowej instalacji oświetlenia budynku wraz z montażem przewodów elektrycznych w bruzdach w ilości 500 mb i nowych opraw oświetleniowych led w ilości 254 szt
 • roboty ziemne i zagospodarowania terenu
 • roboty tynkarskie, malarskie, wykończeniowe
 • roboty murarskie i konstrukcyjne
 • prace demontażowe i rozbiórkowe
 • wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wykonaniem podbudowy — 170 m2