Aktualności

Wymiana źródła ciepła SCKTiR w Popielowie

Zakończona inwestycja - Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie

2023-12-06

Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie

W ramach zadania zrealizowano następujące roboty:

  • 18 szt. odwiertów na potrzeby dolnego źródła ciepła po 150 mb. każdy
  • uzyskanie pozwolenia ze Śląskiego Urzędu Górnictwa dla wykonania odwiertów
  • budowa maszynowni gruntowych pomp ciepła składającej się z kaskady pomp o łącznej mocy 140 kW
  • montaż buforów dla centralnego ogrzewania
  • montaż zasobników dla przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • remont pomieszczeń maszynowni
  • wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA
  • zaprojektowanie i wykonanie wolnostojącej instalacji PV o łącznej mocy 20 kW

Rozpoczęcie realizacji 09.08.2023 r.

Zakończenie robót 06.12.2023 r.

Galeria

No items found.