service image
NADZÓR BUDOWLANY

Sprawując Nadzór Inwestorski dbamy by wszystkie prace budowlane zostały wykonane prawidłowo i w odpowiedniej jakości.

service image
NADZÓR INWESTORSKI

Na bieżąco monitorujemy powstawanie kosztów przy realizacji budowy oraz sporządzamy kosztorysy powykonawcze.

service image
KOSZTORYSY INWESTORSKIE

Tworzymy kosztorysy inwestycji oraz przygotowujemy przedmiary planowanych robót.

service image
KLIENCI INDYWIDUALNI

Realizujemy projektóy domów jednorodzinnych dla klientów indywidualnych

service image
PORADY BUDOWLANE

Świadczymy porady z zakresu Prawa Budowlanego i aktów wykonawczych.

service image
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Świadczymy sługi związane z wykonawstwem inwestycji z zakresu zamówień publicznych.

service image
USŁUGI DEWELOPERSKIE

Świadczymy sługi związane ze sprzedażą nieruchomości

service image
PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Wykonujemy obowiązkowe przeglądy budowlane (konstrukcyjne, elektryczne, gazowe, kominowe), zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowalne.